:::: ประกาศรับสมัครงาน :: ::
กลุ่มเซนต์จอห์น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง คุณสมบัติ จำนวน สังกัด วันที่ประกาศ สนใจ


สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่:

สำนักบริหารงานบุคคล กลุ่มเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-938-8356
E-mail : mbavelek@stjohn.ac.th และ eakarat@salandevelopment.com
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.